tbt3d

tbt3d | Topografie, cadastru

Topo Business Team 3D| Topografie, cadastru

 

TOPO BUSINESS TEAM 3D S.R.L. s-a infiinţat in 2003,  având ca principal obiect de activitate servicii de cadastru,  topografie  şi arhitectură.

Societatea a ştiut că investiţiile şi diversificarea soluţiilor oferite clienţilor sunt cele care pot asigura o dezvoltare sănătoasă într-un domeniu atăt de nou şi vast.

 

 

 

Principalele caracteristici sunt dinamismul, corectitudinea, promtitudinea, seriozitatea şi perseverenţa.

Oferim servicii de calitate în toate zonele ţării cât şi peste hotare, indiferent de timp şi anotimp.

Astfel, TOPO BUSINESS TEAM 3D S.R.L.s-a dezvoltat continuu, în prezent oferind următoarele servicii:

 • întocmire documentaţii pentru atribuirea numerelor cadastrale provizorii în vederea inscrierii în Cartea Funciara a bunurilor imobile aparţinând persoanelor fizice şi juridice;
 • întocmire documentaţii pentru stabilirea dreptului de proprietate conform  legilor proprietăţii;
 • proiectarea şi execuţia lucrărilor de cadastru de specialitate (imobiliar-edilitar, drumuri, forestier, ape, canalizari, etc.);
 • elaborarea documentaţiei pentru obtinerea Avizului tehnic necesar eliberării Certificatului de urbanism, Autorizaţiei de construire, Acordului pentru racordări utilităţi gaze, apă, electricitate, etc.
 • trasări, parcelări, comasări de terenuri;
 • elaborarea documentaţiilor pentru schimbarea categoriilor de folosinţă a terenurilor agricole;
 • indesire reţele geodezice folosind tehnologia GNSS;
 • masurători RTK folosind tehnologia GNSS cu ROMPOS;
 • consultanţă în domeniul cadastrului;
 • scanare foto, planuri, planşe etc., format A4/3 şi stocare pe CD, DVD,memory stick sau HDD;
 • printare alb-negru sau color dimensiuni Letter, A4, A3, A2, A1,A0;
 • vectorizare planuri şi georeferenţiere;
 • monitorizarea deformaţiilor orizontale şi verticale ale clădirilor.

 

Societatea este autorizată ,  înregistrată la registrul comertului în activitate, J38/241/2003.

Societatea este autorizată de A.N.C.P.I. să execute lucrari din categoria a III-a.

SERIOZITATEA ŞI PROFESIONALISMUL NE RECOMANDĂ !