Topografie – Cadastru

Topografia (în greacă: τόπος, topos – loc, γραφία, grafie – scriere ) este o ramură a geodeziei care se ocupă cu tehnica măsurătorilor unei porțiuni a scoarței Pământului, cu determinarea poziției elementelor scoarței terestre pe suprafețe mici (considerate plane), precum și cu tehnica reprezentării grafice sau numerice a suprafețelor măsurate, în scopul întocmirii de hărți și planuri.

Planimetrie

Parte a topografiei care studiază metodele și instrumentele necesare reprezentării pe o hartă sau pe un plan a proiecției orizontale a obiectelor de pe suprafața pământului.

Altimetria

Altimetria este acea parte a topografiei care se ocupă cu studiul metodelor și instrumentelor de nivelment folosite la determinarea diferențelor de nivel, a altitudinilor sau cotelor punctelor terenului și cu reprezentarea reliefului pe planuri și hărți.

Tahimetria

Tahimetria este acea parte a topografiei care se ocupă cu efectuarea ridicărilor tahimetrice. Ele reprezintă ridicări topografice complete, adică planietrice si nivelitice (altimetrice) în același timp. Ridicările tahimetrice se folosesc în cazul suprafețelor de teren cu relief variat și frământat, asigurând un randament ridicat măsurătorilor.

Prima înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

Înscrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate

Înscrierea în planul cadastral și în cartea funciară a unei construcții existente pe un teren înscris în cartea funciară

Documentația cadastrală de modificare a limitei/limitelor imobilului

Documentația cadastrală de modificare a suprafeței imobilului

Documentația cadastrală de actualizare a categoriei de folosință /destinației pentru imobile înscrise în cartea funciară

Documentaţia de repoziţionare

Documentația cadastrală de actualizare a altor informații tehnice cu privire la imobil

Documentația cadastrală de primă înregistrare unitate individuală

Înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a imobilelor aflate în evidența unui teritoriu administrativ, al căror amplasament este pe un alt teritoriu administrativ

Înscrierea modificărilor intervenite ca urmare a alipirii/dezlipirii imobilelor

Documentația de apartamentare a unei construcții – condominiu pentru înființarea unor unități individuale

Documentația de subapartamentare unitate individuală/alipire unitate individuală

Documentația de reapartamentare

Documentaţia topografică pentru recepţia suportului topografic al PUG

Documentaţia pentru recepţia suportului topografic al PUZ

Documentaţia pentru recepţia suportului topografic al PUD

Documentația anexată la solicitarea recepției planului topografic necesar întocmirii documentației de autorizare a lucrărilor de construire sau desființare