Trasari

TRASARE tbt3d

 

Trasarea terenului este operaţia topografică de materializare a punctelor care delimitează imobilul, folosind diferite repere: borne, ţăruşi, buloane, picheţi etc.

Aceasta operaţie se execută utilizând instrumente topografice de vizat şi de măsurat.

Trasarea coordonatelor punctelor de pe limita imobilelor înregistrate în sistemul integrat  de cadastru şi carte funciară se face, la cerere, şi constituie obiectul unei lucrări ulterioare, care se finalizează printr-un proces – verbal de trasare și predare a amplasamentului, semnat de către persoana autorizată şi de către proprietar.