Legislatie

 

 

 

 

1.Ordine ale Directorului General al ANCPI

 

Ordin al Directorului General al ANCPI nr.107/2010

Ordinul nr. 558/2006

Ordinul nr. 614/2006

Ordinul nr. 1882 C 1.044.364/2011

Ordinul nr. 501 /2013

Reg.de avizare si receptie ODG 700

Specificatii ODG

                        2.Legi

Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

Legea Nr. 165 din 2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

Legea fondului funciar nr. 18/1991

Lege nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente – Titlul XII